Śkolení na Obchodní dovednosti

03.05.2015 22:41

Vážení, dle našich možností navrhuji termín školení 11.5.2015.

Prosím o vyjádření sl.Klapkové.

Děkuji