Vyhodnocení 23. Akce 9 vs. 14

07.10.2013 12:23

Na Základě této Akce :

Konkurenční boj Obch.managerů č.9 a č.14

Ten, kdo z Vás v měsíci září 2013 bude mít vyšší vyfakturovaný obrat, vyhraje odměnu ve výši 5000.-Kč

 

Za podmínky:

Vítěz musí dosáhnout alespoň 70% svého nastaveného plánu, tedy:

9 - 84.tis. bez DPH

14 - 42.tis. Kč bez DPH

Odměna je splatná s následující fakturou.

 

Pozor Vaše vítězství znamená Bonus i pro Vašeho Trenéra!

Vyhlašuji výsledky:

OM č. 9 ...nasmlouváno 86.034.- Kč bez DPH, vyfakturováno 70917.-Kč (limit pro vítězství 84tis.) - nesplnila!

OM č.14...nasmlouváno 68.057.- bez DPH, vyfakturováno 64.637.-Kč(limit 42.000, Ok) - splnil!

 

Vítězi gratuluji!

L.