Výběrové řízení RGE

 

Jednotlivé fáze výběrové řízení?

 

Obsazování volných pozic u RG-ENERGY probíhá vždy výběrovým řízením. Uchazeči, kteří splnili kritéria předvýběru, jsou pozváni v rámci prvního kola výběrového řízení na vstupní pohovor, který probíhá v naší společnosti s manažerem obsazované pozice. Ten Vás seznámí s detaily pozice, o kterou se ucházíte. Závěrem pohovoru obdržíte informaci o dalším postupu. O výsledku prvního kola výběrového řízení jste informováni ihned po skončení vstupního pohovoru.

Druhé kolo probíhá formou přímého seznámení se s denními aktivitami obchodníka v terénu. Dostanete příležitost nahlédnout do procesu aktivního obchodování a průběhu celého pracovního dne. Výběrové řízení je zakončeno opět pohovorem s manažerem s upřesňujícími informacemi z ukázkového dne. O výsledku druhého kola výběrového řízení budete opět informováni ihned po jeho skončení.

Pokud ve druhém kole výběrovém řízení uspějete, následuje nabídka pracovní pozice a po upřesnění podmínek a termínu nástupu si začínáte vyřizovat formality související s charakterem pracovní pozice a nastupujete na danou pozici.

Byl jsem přijat, co mě čeká?

Po nástupu na vybranou obchodní pozici a vyřízení formalit vstupujete do zaškolovacího procesu, kdy v rámci dvou denního osobnostního a produktového školení dostanete dostatečný prostor na seznámení se se všemi klíčovými prvky pro úspěšné obchodování. Součástí vstupního školení jsou veškeré potřebné materiály pro studium obchodované komodity, samotných obchodních dovedností a procesu růstu úspěšného obchodníka.

Co Vám nabízíme po nástupu na obchodní pozici?

  • zázemí ve stabilní a prosperující společnosti
  • přátelský kolektiv, příjemné pracovní prostředí
  • nadstandardní finanční ohodnocení
  • odměňování formou pevné složky 20.000 Kč
  • variabilní složka formou provizí z prodeje
  • trvalou firemní podporu
  • propracovaný systém interního vzdělávání
  • možnost rozvoje a profesního růstu

Kariérní postup? Ano!

Profesní růst v RGE je zcela transparentní a přímo ovlivnitelný obchodními úspěchy. Záleží na každém z vás, jakou strategii pro dosažení svých cílů zvolíte a jak odpovědně budete k jasně stanovenému kariérnímu růstu přistupovat.

Registrace nového uživatele

REXEL GROUP s.r.o. - divize průmysl

Sezemická 2757/2, 19300, Praha 9, Horní Počernice +420 776 350 380 info@rexelgroup.cz
*RG*